Linker

HER KAN DU SØKE OM FØRERKORT I DE LETTE KLASSENE :

BIL (B96/BE), MOTORSYKKEL (A1, A2 og A), MOPED (AM146), SNØSCOOTER (S) OG TRAKTOR (T)

Elektronisk søknad om førerkort

TEST DEG SELV PÅ TEORI: