Kursoversikt

Team Antonsen Trafikkskole AS

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs som må gjennomføres før du kan starte med opplæring på for eksempel moped, lett MC eller bil.
Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres fra fylte 15 år og består av totalt 5 kurskvelder. Er du over 25 år trenger du kun 2 av kurskveldene (førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke samt trafikant i mørket).

  • Dag 1 - 06.02.23 kl. 15:00 - 17:30
  • Dag 2 - 08.02.23 kl. 15:00 - 17:30
  • Dag 3 - 13.02.23 kl. 15:00 - 17:30
  • Dag 4 - 15.02.23 kl. 15:00 - 18:00

Fullt

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Gudeberg Ungdomsskole, inngang A, Naturfagrommet

3 650 kr


Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Trafikant i mørket tilhører Trafikalt grunnkurs, og belastes med kr 1.350,- når denne kvelden gjennomføres.

  • Dag 1 - 20.03.23 kl. 16:00 - 18:30
  • Dag 2 - 22.03.23 kl. 16:00 - 18:30
  • Dag 3 - 27.03.23 kl. 16:00 - 18:30
  • Dag 4 - 29.03.23 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 2

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad

2 300 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

  • Dag 1 - 08.02.23 kl. 16:30 - 18:45

Plasser: 3

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad

1 000 kr

Påmelding

Teorikurs moped (AM146)

Teorikurs/grunnkurs moped ( AM146) inngår i vår pakke mopedopplæring kr 12.500,-.

  • Dag 1 - 28.02.23 kl. 16:00 - 18:15

Fullt

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad

1 400 kr

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

6. februar / Gudeberg Ungdomsskole, inngang A, Naturfagrommet / 3 650,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

8. februar / Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad / 1 000,00

Teorikurs moped (AM146) (Moped)

28. februar / Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad / 1 400,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

20. mars / Team Antonsen Trafikkskole AS, Blomsterberget 3, 1607 Fredrikstad / 2 300,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo